ALGEMENE VOORWAARDEN

De consument heeft het recht aan Juulz mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Let op: dit geldt niet voor producten die speciaal voor jou ontworpen en gemaakt zijn, gepersonaliseerde producten en producten met naam.

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS
Eenmanszaak: Juulz
Joke Jorens
Smoutakker 107, 2940 Stabroek, België
Email: info@juulz.be
GSM: 0476/47.67.98 (enkel bereikbaar via whatsapp)
BTW-nummer: BE0679672961

2. ALGEMENE BEPALINGEN
De webwinkel van Juulz met maatschappelijke zetel te Stabroek (België), biedt haar klanten de mogelijkheid om online aankopen te doen.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en voor elke aankoop die de klant plaatst bij Juulz.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

3. PRIJZEN
Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief verzendkosten.
Juulz valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen volgens art. 56bis. BTW niet toepasselijk.
De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
De bijhorende foto`s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. AANBOD
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over de maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn, leveringswijze, ... vragen wij u om vooraf contact met ons op te nemen via info@juulz.be.
Juulz is in geen geval aansprakelijk voor drukfouten (bij gepersonaliseerde bestellingen waarbij de klant de persoonlijke gegevens foutief heeft doorgegeven).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Juulz.
Juulz is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

5. ONLINE AANKOPEN
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van Juulz online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant betaald heeft en een bevestigingsmail ontvangt van Juulz.
De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum (via track-and-trace).
De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:
- BanContact
- Ideal
- Belfius
- KBC
- ING
- Sofort

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Juulz.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
De klant verbindt zich er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Juulz te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. KLACHTEN
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

8. GARANTIE
De waarborg beperkt zich enkel voor verborgen gebreken of schade door onze fout.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Juulz waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Juulz.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

9. VERZAKINGSTERMIJN
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Juulz mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Juulz en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Juulz, Smoutakker 107, 2940 Stabroek, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, berookte, beschadigde of onvolledige artikelen.
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt. (artikelen met naam, artikelen speciaal voor u ontworpen en gedrukt, gepersonaliseerde artikelen)
- solden

10. PRIVACY
Juulz verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvende informatie van Juulz toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Juulz bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Juulz uw gegevens gebruikt om informatie door te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen via info@juulz. be
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Juulz heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Juulz respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Juulz ten consultatie, wijziging of verwijdering.
Juulz maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookeis kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookies kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervingen tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.
Juulz houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina`s van de webshop in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@juulz.be.

11. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
Indien onverschillig welke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig , ontwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Juulz om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aanpassen.

12. BEREIKBAARHEID
Juulz is bereikbaar via Whatsapp op het nummer 0476/47.67.98, via e-mail op info@juulz.be of per post op het volgende adres Smoutakker 107, 2940 Stabroek, België.

13. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Juulz. In geval van tegenstrijdigheden, primeren onderhavige voorwaarden.
Juulz kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

14. BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2022 Juulz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Wij zijn momenteel op vakantie van 19/5 tot en met 6/6/2022. Je kan je bestelling plaatsen zoals normaal, maar je order wordt pas verwerkt na onze vakantie. Om het wachten iets aangenamer te maken, shop je tijdens deze periode met 15% korting. Gebruik bij het afrekenen de code VACAY22. Tot snel!